Monday, October 19, 2009

Penerangan Mengenai Tugasan GDN

Salam,
Arahan: Anda dikehendaki menjawab satu soalan dari bahagian A dan satu soalan dari bahagian B.
Ini bermakna;
Bahagian A :Dari 3 Tugasan ( Tugasan 1:Soalan 1a & 1b, Tugasan 2 : Soalan 2a & 2b, Tugasan 3 : Soalan 3a & 3b) anda hanya perlu memilih satu Tugasan sahaja. Sekiranya pilihan anda merupakan Tugasan 1 , anda perlu menjawab soalan 1a dan soalan 1b iaitu kedua-dua soalan yang terkandung di dalam Tugasan 1. Prosedur yang sama perlu diikuti sekiranya anda memilih Tugasan 2 / Tugasan 3.
* Sila patuhi prosedur yang tersebut di atas untuk melaksanakan Bahagian B.
Sekian terima kasih dan harap maklum.

No comments:

Post a Comment